پرنسس هلنا فکر می‌کند که زندگی خیلی سختی دارد. او بادمجان دوست ندارد. همیشه هم این را  می‌گوید.

هلنا همه چیز دارد؛ اسباب بازی، لباس، یک خانه‌ی بزرگ و زیبا، و پدر و مادری که عاشق او هستند. مردم می‌گویند: «پرنسس به داشته‌هایش ناشکر است. اگر او هرچه که می‌خواهد دارد، پس چرا انقدر ناراحت است؟»

و بعـد، یـک روز همـه چیـز تغییـر کرد. هلنـا  بـا  رد شـدن ازیـک سـوراخ در حصـار باغ سلطنتـی،  فلیسیتـی را ملاقات کرد و بعد یک غـذا که اسمش بسیار خنـده‌دار بـود خـورد.

«پرنسسی که دوست نداشت بادمجان بخورد» نام داستانی بی‌نظیر در مورد دوستی و ارزش سهیم کردن دیگران است.

و اگر شما هم این قصه را دوست داشتید،  برای اطرافیانتان کارهای خوب انجام دهید، حتی اگر یک پرنسس یا پادشاه نیستید… چه کسی می‌داند؟ ممکن است شما هم کسی باشید که با  همین کمک‌های کوچکتان، این دنیا را مکان بهتری برای زندگی کردن می‌کنید!

عنوان: پرنسسی که دوست نداشت بادمجان بخورد

نویسنده: کریسولا لولوپو

مترجم: ساناز فغانی

تصویرگر: افتیشیا کوکوزلی / دیما کوپولو

ویراستار: مریم اسماعیلی

قطع: ۱۷*۱۲

تعداد صفحه: ۳۴ صفحه

گروه سنی: ب، ج

قیمت: ۲۲۰۰۰تومان