ثبت‌نام دوره‌های آموزشی ترم زمستان در انتشارات همن

◀️ داستان‌نویسی
◀️ نویسندگی
◀️ ویراستاری و درست‌نویسی
◀️ آموزش فن ترجمه
◀️ آموزش شعر

🔴 باحضور اساتید و نویسندگان برجسته

09055956353
01142226139