در روز جهانی گرافیک، طراحان سراسر دنيا گرد هم می‌آیند تا این روز را به اشکال مختلف جشن بگیرند. هدف IDD، به چالش کشیدن طراحان برای ارائه تعريف جديدی از گرافيک است؛ به‌طور مثال، در سال ۱۹۹۸ از طراحان خواسته شد تا جهاني بدون گرافيک را تصور کنند. سال ۱۹۹۹ به سنت درختکاري اختصاص داده شد. سال ۲۰۰۱ به موضوع هويت ملي و سال ۲۰۰۵ به موضوع تنوع پرداخته شد. در مراسم سال ۲۰۱۰ که در ونکور کانادا برگزار شده بود، افراد مختلف در سراسر جهان خواسته شد به تکمیل این جمله بپردازند: “من به این دلیل برای طراحی ارزش قائلم که …”
شعار روز جهانی گرافیک در سال ۲۰۲۱، “طراحی برای یکی و برای همه”
(Design for Each and All)
تعیین شده است.

برخی از پوسترهای روز جهانی گرافیک: