🌺🍀🌺🍀

“ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه‌ها را”

روز معلم بر تمامی آموزگاران و استادان ارجمند مبارک باد

🍀🌺🍀🌺🍀

انتشارات همن