شیطون کِلی

شیطون کِلی

سوادکوهِ سَرِ سامون چِراته
قِشَنگِ کوهِ مازِرون چِراته
چراغ‌چشمه، سَرین‌بَن، نارمِ تَنگ
چِراتی مَردِمِ اَرمون چِراته

………

ماجراهای بهمن

ماجراهای بهمن

کتابی از یک نویسنده‌ی نوجوان. در این کتـاب که شـامل هفـت داستـان کوتـاه و طنـزآمیـز است، ماجراهای پسر 8 ساله‌ای به نام بهمن را از زبان خودش می‌خوانید.