داستان پریان خودت را بنویس

داستان پریان خودت را بنویس

کتاب را ورق بزنید و به تصویرهای سیاه‌وسفید داخل آن نگاه کنید تا ایده‌هایی به ذهنتان برسد…ابتدا، با معرفی شخصیت‌ها شروع کنید. سپس، حوادث و درگیری‌ها را ترسیم کنید.