🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

آسمانت بی‌غبار

سهم چشمانت بهار

بخت و تقدیرت قشنگ

عمر شیرینت بلند

سرنوشتت تابناک

جسم و روحت پاک پاک

🌸🌸🌸
۸ مارس، روز جهانی زن، بر همه‌ی بانوان ایرانی خجسته باد!

با آرزوی فردایی بهتر برای تمامی زنان

انتشارات همن

🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿