نوروز ریشه‌ی عمیقی در ایران باستان دارد و تخت‌جمشید، پایتختی بود که آیین‌های مهمی همچون نوروز در آن جشن گرفته می‌شد. قدمت نوروز در برخی اسناد تاریخی، هزاره سوم قبل از میلاد، یعنی بیش از پنج‌هزار سال پیش بیان شده است.

در پلکان شرقی کاخ آپادانا، نمونه‌ای از حکاکی‌هایی را که به صبح‌گاه نوروز نسبت داده شده است می‌توان دید؛ نقشی از نمایندگان اقوام ایرانی و ملت‌های دیگر که تحت فرمان امپراطوری ایران بودند و در یک ردیف به صف شده‌اند تا هدایای خود را تقدیم کنند و نو شدن سال را جشن بگیرند.

در همان پلکان شرقی کاخ، در کنار صف نمایندگان ملل، شیری گریبان گاوی را می‌درد. شیر نماد گرما و تابستان است و گاو نماد سرما و زمستان که غلبه شیر بر گاو، به معنی پیروزی خورشید، پایان زمستان و فرارسیدن نوروز و در اصل اعتدال بهاری است. این سنگ‌نگاره را بارزترین نماد نوروز در تخت جمشید می‌دانند.

نوروز، چهارم اسفندماه سال ۱۳۸۸ در یونسکو ثبت شد. ایران پرونده‌ی این آیین باستانی را به‌طور مشترک با جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان ثبت کرد و در آذرماه سال ۱۳۹۵ نام افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز به این پرونده اضافه شد و نوروز به نام ۱۲ ملیت، ثبت جهانی شد.

نوروز جشنی بازمانده از ایران باستان است که حتی در دوره‌ی مغول و حمله‌ی اقوام دیگر و باوجود مخالفت‌های بسیار و تلاش برای کمرنگ و نابود شدن، همچنان پابرجا مانده و پاس داشته شده است.

🌱🌸🌱🌸🌱🌸🌱🌸

آغاز سال نو و فرا رسیدن نوروز، خجسته و فرخنده باد. باشد که آرامش، امنیت و شادمانی در همه‌جای زمین گسترده شود.

🌸🌱🌸🌱🌸🌱🌸🌱