کتاب شعر کودکانه

شاعر: کیومرث باغستانی (کیا)

تصویرگر: حسین داداش‌پور

قطع: خشتی بزرگ

تعدا صفحه: ۱۲

قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان