یک شب روباه موقع خواب برای بچه‌هایش قصّه گفت. داستان درمورد یک روباه بود که می‌خواست پرواز کند. بچه‌هایش گفتند که آن‌ها هم دلشان می‌‌خواهد پرواز کنند. آن‌ها گفتند: «پرواز کردن باید خیلی جالب باشد!». بیایید به قصّه‌ی روباه گوش کنیم…

نویسنده: ام. فاکس

مترجم: زهره زمانی

قطع: خشتی بزرگ

تعداد صفحه: ۲۴

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان