روباهی که می‌خواست پرواز کند

روباهی که می‌خواست پرواز کند

روزی روزگاری، روباهی بود که در جنگل زندگی می‌‌کرد. او در یک غار سنگی بزرگ آبی‌رنگ زندگی می‌کرد که داخل آن پر از گل‌های صورتی بود. روباه دلش می‌خواست پرواز کند. او پرنده‌ها را دید که بال می‌‌زدند …