صحافی

صحافی

صحافی  فن تنظیم و به‌هم‌بستن صفحات کتاب یا امثال آن و قرار دادن آن‌ها بین دو پوشش (جلد)، به‌منظور یکجا نگاهداشتن صفحات و جلوگیری از فرسوده یا پاره شدن و تسهیل استفاده از آن‌ها را صحافی گویند. در گذشته، به این حرفه «ورّاقی» نیز اطلاق می‌شد که البته جز صحافی و جلد کردن کتاب، مواردی […]