طرح‌ها و برنامه‌ها در انتشارات همن

طرح‌ها و برنامه‌ها در انتشارات همن

🔰 نشر کتاب با موضوعات گوناگون 🔰 انجام مراحل آماده‌سازی و چاپ کتاب (تایپ، ترجمه، ویراستاری، تصویرگری، صفحه‌آرایی، طراحی جلد، صحافی و چاپ) 🔰 اخذ مجوزهای چاپ کتاب (شابک، فیپا، مجوز چاپ و پخش) 🔰 معرفی نویسندگان و مترجمان پیشکسوت و نوقلم 🔰 معرفی تازه‌های نشر و آثار برتر 🔰 برگزاری جلسات نقد و بررسی […]

چاپ

چاپ

چاپ انتقالِ نقش (واژه، جمله، طرح، تصویر، نماد و جز آن)، از وسیله‌ای به وسیله‌ی دیگر، ساده‌ترین مصداق جاپ است؛ اما از چاپ که سخن به میان می‌آید، مراد فقط انتقال از وسیله‌ای به وسیله‌ی دیگر نیست؛ بلکه مقصود، انتقال به‌قصد تکثیر است. چاپ، فقط فن یا صنعت نیست، هنر هم هست. بسیاری از آثار […]